Uvjeti korištenja

Zadnje ažuriranje: 31. svibnja 2023.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi od kojih je početno slovo napisano velikim slovom imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to pojavljuju li se u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

Povezano društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira stranku ili je pod zajedničkom kontrolom stranke, ako “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkih udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela.

Račun znači jedinstveni račun stvoren za vas za pristup našoj usluzi ili dijelovima naše usluge.

Država se odnosi na Singapur

Tvrtka (koja se u ovom Ugovoru naziva ili “Tvrtka”, “Mi”, “Mi” ili “Naša”) odnosi se na Immediate Code™ d.o.o.

Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobitela ili digitalnog tableta.

Usluga se odnosi na web stranicu.

Uvjeti i odredbe (koji se nazivaju i “Uvjeti”) znače ove Uvjete i odredbe koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Tvrtke u vezi s korištenjem Usluge.

Usluga društvenih medija treće strane znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnima.

Web stranica se odnosi na BitAMG 4.1 Ai Plixi , dostupna s ove adrese

Mislite na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku, ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove Usluge i ugovor koji djeluje između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti i odredbe određuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovano je vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

Pristupom ili korištenjem Usluge slažete se da ste obvezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, možda nećete pristupiti usluzi.

Tvrdite da ste stariji od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađim od 18 godina korištenje Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge također je uvjetovano vašim prihvaćanjem i poštivanjem Pravila o privatnosti Tvrtke. Naša Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke za prikupljanje, korištenje i otkrivanje vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web stranicu i govore vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti. Molimo vas da pažljivo pročitate naša Pravila o privatnosti prije korištenja naše Usluge.

Korisnički računi

Kada izradite račun kod nas, morate nam u svakom trenutku pružiti točne podatke, potpune i aktualne. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje Uvjeta, što može rezultirati trenutnim ukidanjem vašeg računa na našoj usluzi.

Vi ste odgovorni za zaštitu lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod Vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka s našom uslugom ili uslugom društvenih medija treće strane.

Slažete se da nećete otkriti svoju lozinku trećoj strani. Morate nas obavijestiti odmah nakon što saznate za bilo kakvo kršenje sigurnosti ili neovlašteno korištenje vašeg računa.

Ne smijete koristiti kao korisničko ime ime druge osobe ili entiteta ili koje nije zakonito dostupno za upotrebu, ime ili zaštitni znak koji podliježe bilo kakvim pravima druge osobe ili entiteta osim Vas bez odgovarajućeg odobrenja ili ime koje je na drugi način uvredljivo, vulgarno ili opsceno.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njezin izvorni sadržaj (isključujući sadržaj koji pružate vi ili drugi korisnici), značajke i funkcionalnosti jesu i ostat će isključivo vlasništvo Tvrtke i njezinih davatelja licence.

Usluga je zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima zemlje i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i trgovačka odjeća ne smiju se koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodne pisane suglasnosti Tvrtke.

Veze na druga web-mjesta

Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom tvrtke.

Tvrtka nema kontrolu nad sadržajem, pravilima privatnosti ili praksom bilo koje web stranice ili usluga trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Nadalje, prihvaćate i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem takvih web stranica ili usluga.

Savjetujemo vam da pročitate uvjete i odredbe i pravila o privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjetite.

Prestanak

Možemo ukinuti ili obustaviti vaš račun odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja, ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon prestanka, Vaše pravo na korištenje Usluge prestaje odmah. Ako želite ukinuti svoj račun, možete jednostavno prekinuti korištenje Usluge.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Tvrtke i bilo kojeg od njezinih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vašem ekskluzivnom pravnom lijeku za sve gore navedeno bit će ograničena na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Tvrtka ili njezini dobavljači ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za gubitak dobiti, gubitak podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za osobnu ozljedu, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softver treće strane i/ili hardver treće strane koji se koristi s Uslugom ili na drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, pa čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju bitnu svrhu.

Neke države ne dopuštaju isključenje impliciranih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posljedičnu štetu, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim će državama odgovornost svake stranke biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Izjava o odricanju odgovornosti “KAKAV JEST” i “KAO DOSTUPAN”

Usluga vam se pruža “KAKAV JEST” i “KAO DOSTUPAN” i sa svim greškama i nedostacima bez ikakvog jamstva. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Društvo, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih davatelja licence i pružatelja usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u vezi s Uslugom, uključujući sva implicirana jamstva utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, vlasništva i nekršenja, i jamstva koja mogu proizaći iz tijeka trgovanja, tijeka rada, upotrebe ili trgovinske prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo ili obvezu i ne daje nikakvu izjavu bilo koje vrste da će Usluga zadovoljiti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez pogrešaka ili da se bilo kakve pogreške ili nedostaci mogu ili hoće ispraviti.

Bez ograničavanja gore navedenog, ni Tvrtka ni bilo koji od pružatelja usluga tvrtke ne daju nikakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili implicirano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda koji su u nju uključeni; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez pogrešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja koji se pružaju putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-mailovi poslani iz ili u ime Tvrtke ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće odnositi na Vas. Međutim, u tom se slučaju isključenja i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjuju u najvećoj mjeri izvršivoj u skladu s primjenjivim pravom.

Mjerodavno pravo

Zakoni Zemlje, isključujući njezina pravila o sukobu zakona, uređivat će ove Uvjete i Vaše korištenje Usluge. Vaša upotreba aplikacije može podlijegati i drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili sporova u vezi s Uslugom, slažete se da ćete prvo pokušati neformalno riješiti spor kontaktiranjem Tvrtke.

Za korisnike Europske unije (EU)

Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredaba prava zemlje u kojoj imate prebivalište.

Pravna usklađenost Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite to (i) Ne nalazite se u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada Sjedinjenih Država odredila kao zemlju koja podržava teroriste, i (ii) Niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

Ozbiljnost i odricanje

Razdvajanje

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će se odredba izmijeniti i tumačiti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ostvarili ciljevi takve odredbe prema važećem zakonu, a preostale odredbe nastavit će se u punoj snazi i učinku.

Odricanje

Osim kako je ovdje navedeno, neostvarivanje prava ili zahtijevanje izvršavanja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost stranke da ostvari takvo pravo niti zahtijevati takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo kakvog naknadnog kršenja.

Prevođenje

Ovi Uvjeti i odredbe mogu biti prevedeni ako smo vam ih stavili na raspolaganje na našoj usluzi. Slažete se da će izvorni tekst engleskog jezika prevladati u slučaju spora.

Izmjene ovih Uvjeta i odredbi

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija značajna, uložit ćemo razumne napore kako bismo pružili obavijest najmanje 30 dana prije nego što novi uvjeti stupe na snagu. Što predstavlja značajnu promjenu, odredit će se prema vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti obvezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

E-poštom: informacije[at]bitcointrader.ai

Posjetom ovoj stranici na našoj web stranici.