Skilmálar

Síðast uppfært: 31. maí 2023

Vinsamlegast lestu þessa skilmála vandlega áður en þú notar Þjónusta Okkar.

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er með hástöfum hafa merkingu sem er skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar hafa sömu merkingu hvort sem þær eru í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Að því er þessa skilmála varðar:

Hlutdeildarfélag merkir einingu sem stjórnar, er stjórnað af eða er undir sameiginlegum yfirráðum með aðila, þar sem „yfirráð“ merkir eignarhald á 50% eða meira af hlutabréfum, hlutabréfum eða öðrum verðbréfum sem hafa atkvæðisrétt við kjör stjórnarmanna eða annarra stjórnvalda.

Reikningur þýðir einstakur reikningur sem er búinn til fyrir þig til að fá aðgang að þjónustu okkar eða hluta þjónustu okkar.

Land vísar til Singapúr

Fyrirtækið (vísað til sem annað hvort „fyrirtækið“, „við“, „okkur“ eða „okkar“ í þessum samningi) vísar til Immediate Code™ Ltd.

Tæki merkir hvert það tæki sem hefur aðgang að þjónustunni, svo sem tölvu, farsíma eða stafræna spjaldtölvu.

Þjónustan vísar til vefsíðunnar.

Skilmálar (einnig nefndir „skilmálar“) þýða þessa skilmála sem mynda allan samninginn milli þín og fyrirtækisins varðandi notkun þjónustunnar.

Samfélagsmiðlaþjónusta þriðju aðila merkir alla þjónustu eða efni (þ.m.t. gögn, upplýsingar, vörur eða þjónustu) frá þriðja aðila sem þjónustan kann að birta, innifalin eða gera aðgengileg.

Vefsíðan vísar til BitAMG 4.1 Ai Plixi , aðgengileg frá þessu heimilisfangi

Þú átt við einstaklinginn sem hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eða fyrirtækið eða annar lögaðili sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna fyrir, eftir því sem við á.

Staðfesting

Þetta eru skilmálarnir sem gilda um notkun þessarar þjónustu og samningurinn sem starfar á milli þín og fyrirtækisins. Þessir skilmálar kveða á um réttindi og skyldur allra notenda varðandi notkun þjónustunnar.

Aðgangur þinn að og notkun þjónustunnar er skilyrt við samþykki þitt og samræmi við þessa skilmála. Þessir skilmálar gilda um alla gesti, notendur og aðra sem fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að fá aðgang að eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundinn af þessum skilmálum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta þessara skilmála og skilyrða geturðu ekki fengið aðgang að þjónustunni.

Þú táknar að þú sért eldri en 18 ára. Fyrirtækið leyfir ekki þeim yngri en 18 ára að nota þjónustuna.

Aðgangur þinn að og notkun þjónustunnar er einnig skilyrt við samþykki þitt og samræmi við persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Persónuverndarstefna okkar lýsir stefnu okkar og verklagsreglum um söfnun, notkun og birtingu persónuupplýsinga þinna þegar þú notar forritið eða vefsvæðið og segir þér frá persónuverndarréttindum þínum og hvernig lögin vernda þig. Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu okkar vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Notendareikningar

Þegar þú stofnar reikning hjá okkur verður þú að veita okkur upplýsingar sem eru nákvæmar, ítarlegar og uppfærðar á öllum tímum. Misbrestur á því felur í sér brot á skilmálunum, sem getur leitt til tafarlausrar lokunar reiknings þíns í þjónustu okkar.

Þú berð ábyrgð á því að vernda lykilorðið sem þú notar til að fá aðgang að þjónustunni og fyrir öllum aðgerðum eða aðgerðum undir lykilorðinu þínu, hvort sem lykilorðið þitt er hjá Þjónusta Okkar eða samfélagsmiðlaþjónustu þriðja aðila.

Þú samþykkir að gefa ekki upp lykilorð þitt til þriðja aðila. Þú verður að tilkynna okkur um leið og þú verður var við brot á öryggi eða óleyfilega notkun á reikningnum þínum.

Þú mátt ekki nota nafn annarrar persónu eða aðila sem ekki er löglega tiltækt til notkunar, nafn eða vörumerki sem er háð réttindum annarrar persónu eða aðila en þín án viðeigandi heimildar, eða nafn sem er á annan hátt móðgandi, dónalegt eða ruddalegt.

Hugverkaréttur

Þjónustan og upprunalegt efni hennar (að undanskildu efni sem þú eða aðrir notendur veita), eiginleikar og virkni eru og verða áfram einkaeign fyrirtækisins og leyfisveitenda þess.

Þjónustan er vernduð af höfundarrétti, vörumerki og öðrum lögum bæði landsins og erlendra ríkja.

Vörumerki okkar og kjóll má ekki nota í tengslum við neina vöru eða þjónustu án skriflegs samþykkis fyrirtækisins.

Tenglar á aðrar vefsíður

Þjónusta okkar getur innihaldið tengla á vefsíður þriðja aðila eða þjónustu sem eru ekki í eigu eða stjórnað af fyrirtækinu.

FYRIRTÆKIÐ hefur enga stjórn á og tekur enga ábyrgð á innihaldi, persónuverndarstefnu eða venjum vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir ennfremur og samþykkir að fyrirtækið skuli ekki bera ábyrgð eða ábyrgð, beint eða óbeint, á tjóni eða tjóni sem orsakast eða meint er af völdum eða í tengslum við notkun eða traust á slíku efni, vörum eða þjónustu sem er í boði á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustu.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og skilyrði og persónuverndarstefnu allra vefsvæða eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Uppsögn

Við gætum sagt upp eða lokað reikningnum þínum strax, án fyrirvara eða ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana ef þú brýtur gegn þessum skilmálum.

Við uppsögn mun réttur þinn til að nota þjónustuna falla strax úr gildi. Ef þú vilt loka reikningnum þínum geturðu einfaldlega hætt að nota þjónustuna.

Takmörkun ábyrgðar

Þrátt fyrir tjón sem þú gætir orðið fyrir, skal öll ábyrgð fyrirtækisins og birgja þess samkvæmt einhverju ákvæði þessara skilmála og einkaréttarúrræði þitt vegna alls ofangreinds takmarkast við þá upphæð sem raunverulega er greidd af þér í gegnum þjónustuna eða 100 USD ef þú hefur ekki keypt neitt í gegnum þjónustuna.

Að því marki sem gildandi lög leyfa, skal fyrirtækið eða birgjar þess ekki undir neinum kringumstæðum bera ábyrgð á neinu sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni af neinu tagi (þar með talið, en ekki takmarkað við, tjón vegna hagnaðarmissis, taps á gögnum eða öðrum upplýsingum, vegna truflunar á viðskiptum, vegna líkamstjóns, taps á friðhelgi einkalífs sem stafar af eða á nokkurn hátt tengt notkun eða vanhæfni til að nota þjónustuna, hugbúnaður þriðja aðila og/eða vélbúnaður þriðja aðila sem notaður er með þjónustunni, eða á annan hátt í tengslum við ákvæði þessara skilmála), jafnvel þótt fyrirtækinu eða birgjum hafi verið bent á möguleikann á slíku tjóni og jafnvel þótt úrræðið bregðist megintilgangi sínum.

Sum ríki leyfa ekki útilokun óbeinna ábyrgða eða takmörkun ábyrgðar vegna tilfallandi eða afleiddra tjóna, sem þýðir að sumar af ofangreindum takmörkunum eiga kannski ekki við. Í þessum ríkjum verður ábyrgð hvers aðila takmörkuð að því marki sem lög leyfa.

„EINS OG ÞAÐ KEMUR FYRIR“ OG „EINS OG ÞAÐ ER TILTÆKT“ Fyrirvari

Þjónustan er veitt þér „eins og hún kemur fyrir“ og „EINS OG HÚN ER TILTÆK“ og með öllum göllum og göllum án ábyrgðar af neinu tagi. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum neitar fyrirtækið, fyrir eigin hönd og fyrir hönd hlutdeildarfélaga sinna og viðkomandi leyfisveitenda og þjónustuveitenda, beinlínis allar ábyrgðir, hvort sem þær eru beinar, óbeinar, lögbundnar eða á annan hátt, með tilliti til þjónustunnar, þar með taldar allar óbeinar ábyrgðir á söluhæfni, hæfni í sérstökum tilgangi, titli og ekki broti, og ábyrgðir sem kunna að stafa af auðvitað viðskiptum, frammistöðu, notkun eða viðskiptaháttum. Án þess að takmarkast við framangreint veitir fyrirtækið enga ábyrgð eða skuldbindingu og gefur enga yfirlýsingu af neinu tagi um að þjónustan muni uppfylla kröfur þínar, ná tilætluðum árangri, vera samhæfð eða vinna með öðrum hugbúnaði, forritum, kerfum eða þjónustu, starfa án truflana, uppfylla frammistöðu- eða áreiðanleikastaðla eða vera villulaus eða að villur eða gallar geti eða verði leiðréttir.

Án þess að takmarka framangreint gefur hvorki fyrirtækið né nokkur veitandi félagsins neina yfirlýsingu eða ábyrgð af neinu tagi, skýrt eða óbeint: (i) um rekstur eða framboð á þjónustunni, eða upplýsingar, efni og efni eða vörur sem eru innifalin í henni; (ii) að Þjónustan sé ótrufluð eða villulaus; (iii) hvað varðar nákvæmni, áreiðanleika eða gjaldmiðil allra upplýsinga eða efnis sem veitt er í gegnum þjónustuna; eða (iv) að þjónustan, netþjónar hennar, innihald eða tölvupóstur sem sendur er frá eða fyrir hönd fyrirtækisins sé laus við vírusa, forskriftir, trójuhesta, orma, spilliforrit, tímasprengjur eða aðra skaðlega hluti.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki útilokun tiltekinna tegunda ábyrgða eða takmarkana á viðeigandi lögbundnum réttindum neytanda, þannig að sumar eða allar ofangreindar undanþágur og takmarkanir eiga hugsanlega ekki við um þig. En í slíku tilviki skal beita undantekningum og takmörkunum sem settar eru fram í þessum kafla að því marki sem unnt er að framfylgja samkvæmt gildandi lögum.

Gildandi lög

Lög landsins, að undanskildum reglum um lagaskil, skulu gilda um þessa skilmála og notkun þína á þjónustunni. Notkun þín á forritinu kann einnig að falla undir önnur staðbundin, fylkisbundin, landsbundin eða alþjóðleg lög.

Lausn deilumála

Ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða deilur um þjónustuna samþykkir þú fyrst að reyna að leysa deiluna óformlega með því að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrir notendur Evrópusambandsins (ESB)

Ef þú ert neytandi í Evrópusambandinu muntu njóta góðs af öllum lögboðnum ákvæðum laga þess lands þar sem þú ert búsettur.

Samræmi við lög Bandaríkjanna

Þú staðfestir og ábyrgist að (i) þú ert ekki staðsettur í landi sem lýtur viðskiptabanni Bandaríkjastjórnar, eða sem Bandaríkjastjórn hefur skilgreint sem „land sem styður hryðjuverkamenn“, og (ii) Þú ert ekki á neinum lista Bandaríkjastjórnar yfir bannaða eða takmarkaða aðila.

Riftun og afsal

Aðskilnaður

Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála er talið óframfylgjanlegt eða ógilt verður slíku ákvæði breytt og túlkað til að ná markmiðum slíks ákvæðis að því marki sem mögulegt er samkvæmt gildandi lögum og eftirstandandi ákvæði munu halda áfram í fullu gildi.

Afsal

Að undanskildu því sem kveðið er á um hér, skal misbrestur á beitingu réttar eða krefjast efnda á skyldu samkvæmt þessum skilmálum ekki hafa áhrif á getu aðila til að nýta slíkan rétt eða krefjast slíkrar efndar hvenær sem er eftir það né skal afsal brots teljast afsal á síðari brotum.

Þýðing Túlkun

Þessir skilmálar gætu hafa verið þýddir ef við höfum gert þá aðgengilega þér í þjónustu okkar. Þú samþykkir að upprunalegi enski textinn skuli ganga framar komi upp ágreiningur.

Breytingar á þessum skilmálum

Við áskiljum okkur rétt, að eigin vild, til að breyta eða skipta út þessum skilmálum hvenær sem er. Ef endurskoðun er efnisleg munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til að veita að minnsta kosti 30 daga fyrirvara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað telst efnisleg breyting verður ákvarðað að eigin geðþótta.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota Þjónusta Okkar eftir að þessar endurskoðanir taka gildi, samþykkir þú að vera bundinn af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana, að hluta eða í heild, skaltu hætta að nota vefsíðuna og þjónustuna.

Hafðu samband við okkur

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála geturðu haft samband við okkur:

Með tölvupósti: info[at]bitcointrader.ai

Með því að heimsækja þessa síðu á heimasíðu okkar.